Kérdőív kiértékelés minta

A kérdőív, mint primer kutatási módszer alkalmazása igen népszerű a szakdolgozók körében. Bármilyen körültekintően is állítottuk össze kérdéseinket, még nem garantált a siker. Sok múlik a kiértékelésen is! Kérdőív kiértékelés mintánkban bemutatjuk hogyan elemezd a különböző kérdéstípusokra kapott válaszokat. Vágjunk is bele!

 

Kérdőív kiértékelés minta: a statisztikai adatok

Bizonyos szakirodalmak alapján a statisztikára vonatkozó kérdéseket jobb a kérdőív elejére elhelyezni, hiszen ezek a kérdések kvázi bemelegítésként szolgálnak a fajsúlyosabb kérdések előtt. Mások szerinte jobb a kérdőív végén szerepeltetni őket, hiszen a végére már elfáradnak a válaszadók, és egy könnyed levezetéssel zárhatják a kitöltést. Így vagy úgy, a statisztikai adatok kértékelésekor érdemes összefüggéseket keresnünk. Statisztikai adatnak számít többek között a nem, a kor, a lakóhely és a havi jövedelem. Fontosnak tartjuk megemlíteni kérdőív kiértékelés mintánkban, hogy ha kérdőívünkben több csoportot is vizsgálunk, -például eltérő jövedelemmel rendelkezők preferenciáit elemezzük-, akkor érdemes összehasonlítani a különböző jövedelmű rétegek válaszait. Azaz a statisztikai adatokat mindig kontextusban értékeljük ki, önmagukban nem sok információt szolgáltatnak.

Kérdőív kiértékelés minta: a feleletválasztós kérdések

Népszerű kérdéstípus a feleletválasztós kérdés, így nem hiányozhat kérdőív kiértékelés mintánkból sem.  Esetükben egy vagy több válaszlehetőséget is megadhatunk. Ha csak egy válaszlehetőséget jelölhetnek a válaszadók, akkor a kérdőív kiértékelés során alkalmazhatunk kördiagramot szemléltetésként, hiszen az összes válasz 100%-ot ad majd ki. Ha több válaszlehetőséget is megjelölhetnek a megkérdezettek, akkor semmiképp ne alkalmazzunk kördiagramot! Ezt sok esetben elrontják a tapasztalatlan elemzők, így kérdőív kiértékelés mintánkban szeretnénk kiemelni: ha több válaszlehetőséget is megjelölhetnek a kitöltők, akkor kizárólag oszlopdiagramot alkalmazzunk! Ebben az esetben nem %-ot, hanem a válaszok számát jelöljük.

A szemléltető eszközök mellett lényeges, hogy szavakkal is írjuk le az eredményeket. Fontos, így mindig tartsuk szem előtt, hogy igyekezzünk összefüggéseket keresni, az egymáshoz kapcsolódó kérdésekre kapott válaszokat együttesen értékeljük ki, hiszen így kapunk valós eredményt.

Kérdőív kiértékelés minta: a rangsoroló kérdések

A rangsoroló kérdések minden esetben preferenciára vonatkoznak. Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk ábrázolni egy oszlopdiagramon a válaszokat, súlyozott átlagot kell számolnunk. A kapott átlagok segítségével könnyedén leolvasható lesz, hogy melyik válaszlehetőséget preferálta a legtöbb válaszadó. Fontos, hogy találjunk magyarázatot a kialakult rangsorra. „A megkérdezettek válaszai alapján a legnépszerűbb az XYZ, mely adódhat abból, hogy ….” jellegű mondatokat kedvelik a bírálók, hiszen megmutatja, hogy nem csupán azt írjuk le, amit látunk, hanem gondolkodunk is – összefüggéseket, magyarázatokat keresünk a jelenségekre.

Kérdőív kiértékelés minta: a nyílt kérdések

A nyílt kéréseket a legnehezebb kiértékelnünk, hiszen szinte bármilyen válasszal találkozhatunk. A legjobb módszer, ha kategorizáljuk őket. Bizonyára a válaszok elolvasásakor ki fognak rajzolódni előttünk halmazok, amelyeket felcímkézhetünk. A hasonló kategóriába sorolható válaszokat tegyük egy oszlopba, és máris értékelhető eredményeket kapunk. Nyugodtan tartsunk fenn egy „Egyéb” oszlopot / halmazt is, hiszen minden választ biztosan nem fogunk tudni bekategorizálni, ám törekedjünk rá. Ha már megvannak a kategóriák, akkor a kategóriák neveit, avagy címkéit alapul véve kördiagramon ábrázolhatjuk az eredményeket. A nyílt kérdések szöveges kiértékelése esetében érdemes néhány példát is hoznunk. Merítsünk a válaszok halmazából, és mutassunk be néhányat szó szerint szakdolgozatunkban!

Reméljük, hogy kérdőív kiértékelés mintánk megkönnyíti az elemzést! Jó munkát kívánunk!

Kérdőív elemzés írása: nem tudod, hogy kezdj neki? Segítünk!

Kérdőív elemzés minta; így építsd fel az elemzésed

A leghatékonyabb kérdőív készítés minta lépésről lépésre!

Kérdőív kiértékelése dolgozatban vagy szakdolgozatban: mire figyelj oda!

 

Ajánlatkérés:
+36 1 26Mutasd