Kérdőív kiértékelése dolgozatban vagy szakdolgozatban: mire figyelj oda!

A kérdőív kiértékelése fontos része a szakdolgozatnak, hiszen a primer kutatás lényegét adja, ez képviseli a dolgozat legnagyobb értékét. Hogy hol helyezzük el a dolgozatban és milyen szempontokat vegyünk figyelembe a kérdőív kiértékelése során, kiderül cikkünkből!

Hol legyen a kérdőív kiértékelése fejezet a dolgozatban?

Érdemes először a szakirodalom áttekintésével kezdeni, majd azt követően térni rá a primer kutatás részre és azzal együtt a kérdőív kiértékelésére. Ennek oka, hogy az elemzés során sokkal könnyebb lesz összefüggéseket találnunk és következtetéseket levonnunk, ha előtte már feldolgoztuk a témát a szakirodalom segítségével. Ellenkező esetben vagy sokkal nehezebben, vagy egyáltalán nem is fognak eszünkbe jutni olyan ok-okozati összefüggések, amelyek a szakirodalom feldolgozása után egyértelművé válnak számunkra.

A primer kutatási részen belül hol kapjon helyet a kérdőív kiértékelése?

A szakirodalom feldolgozása után következhet a primer kutatási rész. Először a bevezetést kell elkészítenünk, amelyben megfogalmazzuk a kutatás célját és felállítjuk a hipotéziseket, majd a kérdőíves kutatás módszertanáról kell írnunk. Ezt követően vázoljuk fel a kutatás körülményeit, azaz, hogy mikor és hol történt a kutatás, valamint kik voltak a válaszadók. Ha mindezzel megvagyunk, akkor következhet a kérdőív kiértékelése rész. Az értékelés után még szenteljünk egy külön fejezetet a hipotézisek megválaszolására, valamint az összegzésre és javaslattételre.

Hogyan készítsük el a kérdőív kiértékelését?

A kérdőív kiértékelésekor győződjünk meg arról, hogy lezártuk a kérdőívet, azaz már nem fogad további válaszokat. Ha erről megbizonyosodtunk, akkor először vizsgáljuk meg a statisztikai adatokat és készítsünk egy összefoglalót arról, hogy milyen korosztályú, milyen nemű és anyagi hátterű válaszadók segítették munkánkat. Ne felejtsük el azt sem feltűntetni, hogy összesen hány válasz érkezett kérdéseinkre. A kérdőív kiértékelésekor célszerű sorban, azaz kérdésenként haladni. Fontos, hogy a kapott információ alapján minden kérdés esetében keressünk összefüggéseket, és fejtsük ki, hogy vajon miért születhetett meg az adott eredmény. Nagyon fontos, hogy valóban értékeljük a válaszokat, és ne csupán száraz adatokat sorakoztassunk fel dolgozatunkban.

A kérdőív kiértékelésének részeként bátran alkalmazzunk ábrákat és diagramokat, hiszen segítségükkel sokkal átláthatóbb lesz az értékelés. Az elemzés végén emeljük ki azokat az összefüggéseket, amelyek a legszorosabb kapcsolatban állnak a témával és válaszoljuk meg hipotéziseinket. A hipotézisek megválaszolásakor mindig tegyük egyértelművé, hogy mely kérdések válaszai alapján hoztuk meg helytállóságukról a döntésünket. Támasszuk alá több oldalról ítéletünket, hiszen így kapunk hiteles eredményt.

A kérdőív kiértékelésének végén a kapott eredményeket összesítsük és tegyünk javaslatot a témában. A javaslat növeli a kutató munka értékét, így érdemes elgondolkoznunk azon, hogy hogyan adhatnánk hozzá a vizsgált szakterülethez.

Mindenképp figyelj oda a fejezetek felépítésének sorrendjére szakdolgozatodban. A kérdőív kiértékelésekor pedig kövesd a fenti tanácsokat, így biztosan értékes munka kerül ki a kezeid közül!

Hogyan készítsünk kérdőívet?

Kérdőív elemzés írása: nem tudod, hogy kezdj neki? Segítünk!

Kérdőív elemzés minta; így építsd fel az elemzésed

A leghatékonyabb kérdőív készítés minta lépésről lépésre!

 

Ajánlatkérés:
+36 1 26Mutasd