Felhasználási feltételek

Az alábbi Feltételek szabályozzák az Ön és köztünk létrejövő üzleti kapcsolatot. A weboldalunk használatával, avagy a tőlünk való vásárlással Ön magára nézve kötelezőnek fogadja el ezeket a Feltételeket.

Minds At Work Limited (Korlátolt Felelősségű Társaság) regisztrálva Angliában és Wales-ben a 08294725-ös Cégbírósági Azonosító alatt, a Dolgozatírás.hu oldal üzemeltetője, a továbbiakban Dolgozatírás.hu.

Regisztrált székhely:


20-22 Wenlock Road, London, N1 7GU

Definíciók:

Szerződés” : a Megrendelő által leadott Rendelés és ennek írásos elfogadása részünkről

Feltételek” : az itt meghatározott Felhasználási Feltételek

Feltételrendszer”: az itt meghatározott Felhasználási Feltételek

Weboldal” : az általunk használt hardver és szoftver, ami a weboldalt alkotja és támogatja

Rendelés” : az általunk a Megrendelő részére biztosított termékek és szolgáltatások az itt részletezett Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

Munka”: az általunk a Megrendelő részére biztosított termékek és szolgáltatások az itt részletezett Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

Dokumentum”: az általunk a Megrendelő részére biztosított termékek és szolgáltatások az itt részletezett Szerződés keretében, a Feltételeknek megfelelően.

Megrendelő” : az ügyfeleink, akik ezen Szerződés keretében Rendelést adnak le részünkre

“Kolléga/ Kollégák / Partner / Partnerek”: az az egyén, aki közreműködik a Dokumentum elkészítésében

I. Szerzői jogok / Védjegyek

Minden tartalom, amely szerepel a Weboldalon, mint például szöveg, grafika, logók, ikonok, képek, digitális letöltések, adat-összeállítások és szoftver a Dolgozatírás.hu vagy az oldal üzemeltetőjének tulajdona és védett a nemzetközi szerzői jogi törvények által. Az oldalon használt márkanév a Dolgozatírás.hu kizárólagos tulajdona és semmilyen termékkel vagy szolgáltatással összefüggésben nem használható, ami nem a Dolgozatírás.hu érdekeltségi körébe tartozik.

II. Módosítási Irányelvek

A Dolgozatírás.hu fenntartja a jogot, hogy a Weboldalt, az irányelveket, illetve a Feltételeket bármikor bejelentés nélkül változtassa.

III. Ár és Fizetés

A Dolgozatírás.hu által vállalt Munkát kizárólag abban ez esetben indítjuk el, illetve kézbesítjük, amikor a teljes, avagy az előre írásban kialkudott megbízási díj megérkezik hozzánk.

A banki átutalás költségei mind a tranzakciót indító, illetve a fogadó bank részéről a Megrendelőt terhelik.
Minden olyan információ, amit a deviza árfolyamokkal kapcsolatban adunk kizárólag tájékoztató jellegű és bármikor változhat.
A Megrendelő beleegyezik, hogy megfizeti a kölcsönösen, írásban kialkudott vételárat beszámítás, levonás és viszontkereset nélkül.
Amennyiben a Dolgozatírás.hu tartozik a Megrendelőnek, úgy mindent megtesz, hogy ésszerű keretek között teljesítse kötelességét. A térítés időtartama semmiképpen nem haladja meg a 30 napot.
Dolgozatírás.hu a Megrendelő 7 napot meghaladó tartozása esetén átadja a tartozást követelés-kezelő partnerének. A tartozás behajtásával kapcsolatos költségeket teljes egészében a Megrendelő viseli. A 7 nap a dokumentum elkészültét jelző, Dolgozatírás.hu által a Megrendelő megrendelése során megadott e-mail címére küldött e-mail értesítéstől értendő.

IV. Adók, vámok és behozatali korlátozások

1. A Dolgozatírás.hu üzemeltetőjének, mint Angliában és Wales-ben regisztrált cégnek nincs tudomása, és nem vállal felelősséget a Megrendelő lakóhely vagy tartózkodási helye szerinti ország törvényeiért.

2. A Megrendelő felelőssége, hogy az általa rendelt Dokumentumot törvényesen importálja a lakó vagy tartózkodási helye szerinti országba és minden vám, adó és egyéb behozatali költség a Megrendelőt terheli.

V. A Megrendelő által biztosított információk

1. A Megrendelő beleegyezik, hogy a Dolgozatírás.hu rendelkezésére bocsát minden olyan információt, ami a vállalt munka elkészítéséhez szükséges. A Megrendelő biztosítja, hogy az információ pontos, naprakész és teljes. A Megrendelő vállalja, hogy időszerűen a Dolgozatírás.hu rendelkezésére bocsát minden olyan információt, amely a munka elkészítése közben válik szükségessé.

2. A Megrendelő felelőssége, hogy a Rendelés leadásakor minden, a Rendeléshez kapcsolódó információt a Dolgozatírás.hu rendelkezésére bocsásson. A Dolgozatírás.hu ezen információk alapján készíti el az árajánlatát. Az árajánlat elfogadása után adott kiegészítő információkat, avagy kritériumokat a Dolgozatírás.hu nem veszi figyelembe a munka elkészítése során. Ezen információk, illetve kritériumok figyelembevételének lehetőségét az Kollégáink kapacitása határozza meg és a Megrendelő részéről többletköltséggel járhat.

3. A Megrendelő beleegyezik, hogy a Rendelés leadásakor meghatározott, írásban rögzített határidőkön belül a Dolgozatírás.hu rendelkezésére bocsátja a pontos feladat leírást, illetve az esetleges tananyag segédletet.

4. Amennyiben a Rendelés leadása után a Megrendelő kiegészítő irodalmat, illetve egyéb Dokumentumokat, avagy instrukciókat kíván eljuttatni a Kollégánknak, ezt a Dolgozatírás.hu-nak küldött e-mail formájában tudja megtenni.

5. A Megrendelő beleegyezik, hogy együttműködik a Kollégánkkal a projekt elkészítése alatt és készséggel rendelkezésre áll, amennyiben a Kollégánknak többletinformációra van szüksége a projekt befejezéséhez.

6. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka befejezését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, illetve költségekért.

VI. Kézbesítési Irányelvek

1. A Dokumentumok végleges verziójának mindegyikét az ügyfelek által a megrendeléskor megadott e-mail címre, az előre egyeztetett formátumban csatolmányként küldjük, avagy a Dolgozatírás.hu Megrendelői Felületén (Communicator) tesszük letöltésre elérhetővé. A kézbesítés legkésőbbi időpontja az ajánlatkéréskor megadott nap éjfél. A kiegészítésre, módosításra, illetve pénzvisszafizetésre vonatkozó időtartamokat ezen e-mail kiküldésének, illetve a file feltöltésének pillanatától számítjuk. A Rendelés azonosítóját röviddel a Rendelés leadása után küldjük Megrendelőinknek.

2. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az internet egy nyitott médium és vállalja az e-mailen történő, illetve a letöltésen keresztüli kézbesítés kockázatait. Továbbá, a Megrendelő vállalja a kézbesítés kockázatait abban az esetben is, amikor írásos megegyezés alapján a fentiektől eltérő kézbesítési módszert választott.

3. Dolgozatírás.hu adott esetben részletekben is kézbesítheti a megrendelt Dokumentumot, amennyiben a teljes Dokumentum nem áll rendelkezésre.

4. Amennyiben a Megrendelő oldaláról nem teljesített kérés késlelteti, avagy lehetetleníti el az általunk vállalt munka kézbesítését; úgy nem tudunk felelősséget vállalni a Megrendelői oldalon a késésből, illetve nemteljesítésből közvetve, avagy közvetlenül adódó károkért, költségekért.

VII. Minőségbiztosítási Irányelvek

1. A kívánt eredmény érdekében Kollégáink semmilyen esetben nem térnek el a Megrendelő által a megrendelőlapon megadott specifikációktól. Megjegyezzük, hogy a saját irányelveink által támasztott minőséget garantáljuk, azonban az oktatási intézmény által adott értékelésért nem vállalunk felelősséget.

2. Az eredetiség érdekében minden Dokumentumot ellenőrzünk a kézbesítés előtt. A teljes szöveg ellenőrzésen megy keresztül, melynek eredményét egy riportban csatoljuk a Dokumentum kézbesítésekor.

VIII. Lemondási, felülvizsgálati, javítási irányelvek

1.A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a megrendelt Dokumentum teljes mértékben kérése szerint, a Rendelés specifikációinak megfelelően készül. Ennek tükrében a Rendelés törlésére a Dolgozatírás.hu által a Rendelés elfogadásáról szóló e-mail kiküldése után nincs lehetőség.

2. A megfizetett munkadíj, avagy előleg nem visszatérítendő a Dokumentumok eredeti jellege miatt.

3. A Dolgozatírás.hu felülvizsgálati és javítási lehetőséget biztosít Megrendelőinek. Ügyfeleink térítésmentesen kérhetik az általuk rendelt Dokumentumok felülvizsgálatát és javítását feltéve, hogy a javított/kiegészített változat nem haladja meg az eredeti oldalszámot. Amennyiben az oldalszám megnő, díjat számítunk fel. Amennyiben a felülvizsgálat, avagy javítás után az oldalszám csökken, nem áll módunkban díjat visszatéríteni.

4. Az ingyenes felülvizsgálat, illetve javítás igénybevételének igényét a kézbesítéstől számított 5 napon belül szükséges jelezni az [email protected] e-mail címen. Szakdolgozatok, illetve hasonlóan terjedelmes Rendelések esetében ez az időtartam 15 napra bővül. Amennyiben a Megrendelő nem jelzi elégedetlenségét ezen időtartamokon belül, azt feltételezzük, hogy elégedett. A Dokumentum eredetiségét megkérdőjelező megkeresés, javítási kérés esetén egy részletes riportot szükséges csatolni. A Dolgozatírás.hu vállalja, hogy legfeljebb 7 napon belül reagál minden Megrendelő elégedetlenséget tartalmazó megkeresésre.

5. A Dolgozatírás.hu ésszerű keretek között törekszik arra, hogy a Dokumentumokkal felmerülő elégedetlenséget orvosolja és biztosítsa, hogy a Dokumentumot készítő Kolléga  rendelkezésre álljon. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Dolgozatírás.hu abban az esetben vállalja a Dokumentumok javítását, illetve kiegészítését, amennyiben részletes leírást kap a problémáról és a kívánt megoldásról.

6. Amennyiben a kézbesített Dokumentum nem felel meg a Rendeléskor támasztott kritériumoknak és a Megrendelő véleménye szerint javításra szorul, a Megrendelő köteles írásban, avagy e-mail útján tudatni a Dolgozatírás.hu-val, hogy pontosan mik voltak a Rendeléskor támasztott kritériumok, amelyeknek Kollégánk nem felelt meg.

7. Egy adott Dokumentummal kapcsolatos javítás, kiegészítés térítésmentes kérelmére egyszeri alkalommal van lehetőség. Emiatt, a Megrendelő felelőssége teljes egészében átolvasni a kézbesített Dokumentumot és összegyűjteni az összes olyan pontot, amit szeretne felülvizsgáltatni és javíttatni.

8. Amennyiben a Megrendelő a fentebb meghatározott időintervallumon kívül jelzi javítási, illetve felülvizsgálati igényét, a Dolgozatírás.hu díjmentes javítási és felülvizsgálati irányelvei nem érvényesek. Ezen igények kielégítése a Dokumentumot készítő Kollégánk  elérhetőségétől függ és az eredetileg kialkudott ár feletti költséget jelenthet a Megrendelőnek.

9. A Dolgozatírás.hu jogosult a Megrendelőhöz címzett egyoldalú nyilatkozattal, e-mail útján a megbízást felmondani. Ebben az esetben a megbízás megszűnik, a Megrendelő által a Dolgozatírás.hu részére a felmondási nyilatkozat közléséig megfizetett megbízási díj visszajár. A Dolgozatírás.hu köteles a visszajáró összeget a felmondás nyilatkozat közlésétől számított 15 napon belül visszafizetni.

IX. Pénzvisszafizetési irányelvek

1. Amennyiben a Dolgozatírás.hu által a Megrendelőnek kézbesített Dokumentum nem meríti ki a Dolgozatírás.hu által hirdetett eredetiség fogalmát, úgy a Dokumentum teljes ára visszatérítésre kerül a Megrendelőnek.

2. A pénzvisszafizetési kérelmet a Dokumentum kézbesítésétől számított 5 napon belül szükséges kezdeményezni e-mailben ([email protected]). Amennyiben nem érkezik pénzvisszafizetést kezdeményező e-mail 5 napon belül, mindkét fél elégedettségét feltételezzük.

X. Dokumentum szerzői jogai

1. A megrendelt Dokumentumok 100%-ban eredetiek és a megrendelőlapon megadott megrendelői kéréseknek megfelelőek. Az adott Dokumentum semmilyen körülmények között nem kerül újbóli felhasználásra avagy értékesítésre.

2. Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy az általa rendelt Dokumentumok szerzői joga a Dolgozatírás.hu illeti. Ennek értelmében Megrendelő a kézbesített Dokumentumot nem másolhatja, nem módosíthatja, nem teheti közzé, nem adhatja át, nem adhatja el és nem készíthet módosított változatokat sem a teljes Dokumentumból, sem annak részeiből. Megrendelő letöltheti a Dolgozatírás.hu által kézbesített Dokumentumot és azt saját maga, tanulmányi segédanyagként felhasználhatja feltéve, hogy az irodalmi hivatkozás és forrásmegjelölés szabályait betartja.

3. Megrendelő semmilyen körülmények között nem tüntetheti fel magát, mint Dokumentum készítője. A Dokumentumot nem adhatja be oktatási intézményben értékelésre.

XI. Dokumentum engedélyezett felhasználása

1. Megrendelő beleegyezik, hogy kizárólag az ő felelőssége, hogy a Dokumentum megfeleljen a rendelésében támasztott követelményeknek és egyéb elvárható szabványoknak.

2. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Dokumentumban szereplő tartalom kizárólag véleménynek minősül, amely oktatási segédlet céljából készült és semmilyen körülmények között nem minősül szakmai vagy egyéb tanácsnak.

3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kézbesített Dokumentumot kizárólag kutatási segédanyagként használhatja fel.

4. Megrendelő visszavonhatatlanul beleegyezik, hogy a Dolgozatírás.hu szolgáltatásait kizárólag saját felelősségére veszi igénybe és sem a Dolgozatírás.hu , sem a Dokumentumot elkészítő Kollégánk nem tehető felelőssé a Dokumentum felhasználásával kapcsolatos döntéseiért, amennyiben azok megsértik a Dolgozatírás.hu és a Megrendelő között létrejött Szerződést és/vagy oktatási intézmények szabályait vagy egyéb szabályokat.

5. Megrendelő nem használhatja fel a Dokumentumot és tüntetheti fel sajátjaként sem oktatási intézményekben, sem egyéb helyen. Amennyiben mégis sajátjaként tünteti fel, úgy automatikusan megsérti a Szerződés szerzői jogokra vonatkozó záradékát és elveszíti a jelen Szerződésben meghatározott jogait a Dokumentum felhasználását illetően.

6. Megrendelő beleegyezik, hogy a Dokumentumot semmilyen körülmények között nem teszi közzé internetes vagy bármilyen egyéb felületen.

XII. Jogi Nyilatkozat

1. A Dolgozatírás.hu által nyújtott szolgáltatások és készített Dokumentumok referencia célból készülnek. Ezen iratokat nem szándékozunk végleges Dokumentumként oktatási intézményekben felhasználni, szigorúan csak segítséget nyújtanak Megrendelőinknek saját Dokumentumaik megírásához.

2. Megrendelőink kifejezetten tudomásul veszik és elfogadják, hogy szolgáltatásainkat kizárólag saját felelősségükre és a kockázatok teljes tudatában veszik igénybe. Különösképpen, a Dolgozatírás.hu nem állítja és nem garantálja Megrendelői számára, hogy:

A Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás megfelel a támasztott követelményeknek.
A Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás folyamatos, időszerű, biztonságos és hibáktól mentes.
A Megrendelő által igénybe vett szolgáltatás részeként biztosított információ pontos és hiteles.

3. Azon tartalmak használata, amelyekre a Megrendelő a Dolgozatírás.hu által nyújtott szolgáltatások igénybevétele közben tett szert kizárólag a Megrendelő saját belátása szerint és kockázatára történik. A Megrendelő felelősséggel tartozik minden olyan adatvesztésből származó kárért, amit számítógépes rendszer, vagy egyéb eszköz meghibásodása okozott.

4. Semmilyen a Dolgozatírás.hu által szóban vagy írásban adott tanács vagy információ nem eredményez olyan garanciát, amit a Felhasználási Feltételek nem kifejezettem említenek.

XIII. A felelősség korlátozása

A Megrendelő beleegyezik, hogy a Dolgozatírás.hu nem tehető felelőssé semmilyen közvetlen, közvetett, véletlen, következményes, különleges és példaszerű kárért, amely a szolgáltatások használatából, helytelen használatából, avagy a Dolgozatírás.hu  teljesítményéből ered. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Dolgozatírás.hu-t semmilyen esetben nem terhelheti nagyobb felelősség, mint az eredetileg, a Megrendelő által, az eredő követelés időtartama alatt kifizetett szolgáltatási díj. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Dolgozatírás.hu nem tehető felelőssé azért a kárért, amely a Kolléga/ Kollégák szerződésellenes magatartásából ered, a Kolléga/ Kollégák szerződésszegésének következtében merül fel.

XIV. A Felhasználási Feltételek elválaszthatósága

Amennyiben a Dolgozatírás.hu által támasztott Felhasználási Feltételek valamelyikét bármely bíróság semmisnek, érvénytelennek vagy végrehajthatatlannak nyilvánítja, nem jelenti a teljes Szerződés és Feltételrendszer semmisségét. Ebben az esetben a Feltételeket olyan mértékben kell változtatni, illetve csökkenteni, hogy azok az adott bíróság számára éppen elégségesek legyenek ahhoz ,hogy a Szerződés illetve Feltételrendszer semmisségét megakadályozza. Egy adott Feltétel megváltoztatása nem változtatja meg a többi Feltételt.

XV. Jogokról való lemondás kiterjesztő értelmezésének tilalma

A Dolgozatírás.hu részéről bármely jogról, jogosultságról vagy rendelkezési jogról történő lemondás nem értelmezhető úgy, hogy a Dolgozatírás.hu egyúttal bármely más jogról, vagy az érintett jog későbbi érvényesíthetőségének a lehetőségéről lemondana; ugyanúgy bármely jog vagy jogosultság gyakorlásának késedelme sem értelmezhető jogról való lemondásnak.

XVI. Vitarendezés

Abban az esetben, ha a Dolgozatírás.hu és a Megrendelő közti Szerződés következtében, vagy abból eredően jogvita alakulna ki a két fél között, a Megrendelő vállalja, hogy jóhiszeműen, peres eljárás kezdeményezése előtt közvetlenül a Dolgozatírás.hu-val próbálja rendezni a vitás ügyet.

XVII. Vis maior

A Dolgozatírás.hu nem felelős olyan okból fakadó szerződésszegésért, amelyre ésszerű keretek között nincs befolyása. Ezen okok magukban foglalják a Dolgozatírás.hu saját alkalmazottainak, illetve alvállalkozóinak sztrájkját, számítógépes, illetve egyéb rendszerek hibáit.

XVIII. Irányadó jog

A Szerződéssel, illetve a Szerződésből fakadó vagy azzal összefüggő vitás eseteknél Anglia és Wales jogszabályai az irányadók. A felek visszavonhatatlanul megállapodnak abban, hogy kizárólag Anglia és Wales bírósága bír joghatósággal bármely a Szerződés, avagy annak tárgyával kapcsolatos jogvita rendezésére.

Ajánlatkérés:
+36 1 26Mutasd